Zawiadomienie o zbyciu a wyrejestrowanie pojazdu

Zawiadomienie o zbyciu a wyrejestrowanie pojazdu

Sprzedając samochód należy pamiętać o dokonaniu niezbędnych zgłoszeń w wydziale komunikacji i u ubezpieczyciela. Niestety błędnie wiele osób twierdzi, że wymagane jest wyrejestrowanie pojazdu – owszem taka konieczność istnieje, ale w zupełnie innych okolicznościach. Po sprzedaży bowiem należy dokonać zgłoszenia o zbyciu we właściwym urzędzie.

Czy różni się zawiadomienie o zbyciu a wyrejestrowanie pojazdu?

O sprzedaży samochodu odpowiedni starosta (właściwy ze względu na miejsce rejestracji samochodu) powinien być w terminie 30 dni od daty umowy poinformowany o zbyciu pojazdu. Dokonać tego trzeba na specjalnym formularzu (do pobrania w sieci lub w urzędzie) dołączając umowę kupna-sprzedaży i potwierdzając swoją tożsamość dowodem osobistym. W przypadku, gdy właścicieli było kilku niezbędne będą na wniosku/zgłoszeniu podpisy wszystkich, chyba, że zostanie ustanowiony pełnomocnik działający w ich imieniu, co często mam miejsce w odniesieniu do spółek osobowych czy kapitałowych itp.) Kolejną czynnością jest zgłoszenie zbycia u ubezpieczyciela, z którym zawierana była umowa ubezpieczenia OC.

Kiedy pojazd należy wyrejestrować?

Ustawa przewiduje sytuacje, kiedy konieczne jest wyrejestrowanie. Ma to miejsce w przypadku kradzieży samochodu, zezłomowania w stacji demontażu (całości lub części pojazdu), wywozu pojazdu zagranicę (jeśli zostaje on zarejestrowany zagranicą lub zbyty zagranicę), w przypadku zniszczenia samochodu poza granicami RP oraz po udokumentowaniu trwałej i zupełnej utraty bez zmian w zakresie prawa własności. Pojazd wyrejestrowany nie może być powtórnie zarejestrowany, chyba że odzyskamy go z kradzieży, posiadamy ciągnik czy przyczepę rolniczą bądź pojazd zabytkowy (uznany za unikatowy, nie młodszy niż 25 lat), więcej na ten temat można znaleźć na blogu kredyt.samochodowy.com.pl.

Jak widać różnice między zgłoszeniem zbycia a wyrejestrowaniem pojazdu są spore. Oczywiście przy wyrejestrowaniu pojazdu konieczne będzie przedłożenie większej ilości dokumentów (np. z policji czy złomowiska) potwierdzających całkowitą utratę pojazdu. Przy zgłoszeniu zbycia formalności ograniczone są do minimum. Należy jednak pamiętać, by przestrzegać terminów, by uniknąć ewentualnych sankcji i nieprzyjemności.

Zostaw komentarz