Wiek przedemerytalny – wiek szczególny. Ochrona pracowników

Wiek przedemerytalny – wiek szczególny. Ochrona pracowników

Przejście na emeryturę dla wielu osób oznacza rozpoczęcie nowego etapu w życiu. Po kilkunastu latach pracy trudno przyzwyczaić się do nagłego braku zajęcia. Trzeba zagospodarować sobie czas, może przeznaczyć go na rozwijanie pasji, na którą do tej pory nie udawało się go znaleźć. Jednak ten okres poprzedzony jest szczególnym czasem, podczas którego pracownik jest otoczony szczególną opieką ze strony państwa.

Wraz ze zbliżaniem się do osiągnięcia wieku emerytalnego, rozpoczyna się czas ochrony. W czasach, kiedy trudno dostać pracę, ludziom bardzo zależy na jej utrzymaniu. Zdajemy sobie sprawę, że na młodego pracownika patrzy się przychylniej niż na tego, który i tak niebawem ma odejść na emeryturę. Aby uniknąć sytuacji, w której pracodawca dziękuje komuś za współpracę na krótki czas przed przejściem przez niego na emeryturę, wprowadzono okres ochronny. Początkowo wynosił on dwa lata, jednak nie tak dawno wydłużono go do lat czterech. Wydaje się to być dobrym pomysłem, ale… No właśnie, niestety i w tym wypadku musi istnieć jakieś „ale”. Jeśli trafimy na niezbyt życzliwego pracodawcę, może dojść do wypowiedzenia przez niego umowy tuż przed rozpoczęciem okresu ochronnego. Prawo mówi, że w tym czasie nie może dojść do wypowiedzenia umowy, nie wspomina natomiast o niemożliwości jej rozwiązania. Poza tym okres ochronny spełnia swoją rolę wtedy, kiedy faktycznie po tych czterech latach możemy przejść na emeryturę, to znaczy mamy przepracowaną odpowiednią ilość lat. Jeśli nie, nie jesteśmy objęci ochroną.

Trzymanie na stanowisku starszego pracownika po prostu się nie opłaca. Trudno dziwić się pracodawcom, którzy niechętnie te osoby zatrudniają – Fundusz Pracy nie pomaga im i nie dopłaca do ich pensji. Niemniej jednak okres ochrony pracowników w wieku przedemerytalnym jest dla nich pewnym zabezpieczeniem, bez którego trudno byłoby im nie martwić się przyszłość. Więcej podobnych artykułów na temat emerytur i wszystkich formalności związanych z przejściem na emeryturę znaleźć można w portalu polisolokaty.pl.

Zostaw komentarz