Weksel In Blanco jako zabezpieczenie kredytu samochodowego

Weksel In Blanco jako zabezpieczenie kredytu samochodowego

Kredyty samochodowe zwykle zabezpieczone są zastawem rejestrowym lub przewłaszczeniem. Niektóre banki stosują jednak weksel In Blanco. Tego typu dokument u konsumentów najczęściej budzi przerażenie. Czy słusznie? A może jednak taki papier wartościowy jest korzystnym zabezpieczeniem?

Czym jest weksel In Blanco?

Pod pojęciem weksla In Blanco kryje się papier wartościowy z podpisem wystawiającej go osoby. W takim dokumencie, wystawiający zobowiązuje się zwrócić pieniądze osobie, na którą weksel jest wystawiony. Cechą charakterystyczną tego papieru wartościowego jest to, że nie zawiera on ściśle określonej kwoty. Dzięki temu osoba, która jest okazicielem weksla może wpisać dowolną kwotę, a wystawiający, zgodnie z prawem, musi ową kwotę jej zwrócić. I właśnie to budzi przerażenie w większości konsumentów, którzy nieufnie podchodzą do weksla In Blanco jako formy zabezpieczenia kredytu bankowego (sprawdź kredyty samochodowe w promocji na krediteo.pl).

Co musi zawierać weksel In Blanco?

W wekslu koniecznie muszą znaleźć się konkretne informacje. Chodzi tutaj o:
– nazwę „weksel”
– żądanie uregulowania określonej kwoty (z pustym polem na jej wpisanie)
– dokładne dane osoby wystawiającego weksel
– dane okaziciela (osoby, która odbierze pieniądze)
– termin spłaty
– sposób przekazania środków
– datę wystawienia weksla
– podpis wystawiającego

W przypadku, gdy dokument nie będzie zawierał takich danych, może zostać uznany za nieważny.

Czy wato podpisać weksel?

Weksel In Blanco budzi obawy. W przypadku, gdy bank, w którym zaciągamy kredyt samochodowy, jest znaną, sprawdzoną instytucją, taka forma zabezpieczenia może okazać się dla nas korzystna. Dzięki temu będziemy bowiem jedynym właścicielem pojazdu, otrzymamy jego kartę. Samochód nie będzie także figurował w krajowym rejestrze zastawów. W praktyce może więc okazać się, że cała procedura jest mniej skomplikowana niż zabezpieczenie w postaci przewłaszczenia czy zastawu rejestrowego. Terminowe spłacanie rat i korzystanie z ofert wiarygodnych banków nie powinno nas narazić na żadne nieprzyjemności związane ze spłatą weksla.

O czym pamiętać?

Bank może kwotę do spłaty powiększyć o dodatkowe koszty operacje – warto zażądać ich szczegółowego zestawienia. Musimy również dopilnować, aby weksel w chwili spłaty ostatniej raty kredytu, został zniszczony.

Zostaw komentarz