Odwrócony kredyt hipoteczny

Odwrócony kredyt hipoteczny – ostatnia deska ratunku

Kredyt hipoteczny jest powszechnie znanym produktem bankowym. Pojęcie odwróconego kredytu hipotecznego nie jest już tak popularne. Czym jest ten rodzaj wsparcia finansowego i co można na nim zyskać?

Odwrócony kredyt hipoteczny

Ten rodzaj kredytu funkcjonuje na rynku od 2014 roku. Oferta z jego udziałem skierowana jest głównie do osób starszych, posiadających zbyt niskie źródło utrzymania, zwykle w postaci renty lub emerytury. Rozwiązanie to może stanowić dla nich dodatkowe źródło utrzymania. Jedynym warunkiem, jaki muszą spełniać ubiegający się o ten kredyt, jest posiadanie prawa własności do zamieszkiwanej nieruchomości.

Udzielenie odwróconego kredytu hipotecznego polega na udostępnieniu przez kredytodawcę (bank) kredytobiorcy (właścicielowi mieszkania) pewnej kwoty pieniężnej na bliżej nieokreślony czas. Spłata zobowiązania ma bowiem nastąpić w momencie śmierci kredytobiorcy. Zabezpieczeniem kredytu jest oczywiście nieruchomość, którą to bank przejmuje na własność. Transakcja ta wymaga wpisania do księgi wieczystej nieruchomości hipoteki oraz roszczenia przeniesienia własności na kredytodawcę.

Czy takie rozwiązanie jest korzystne dla kredytobiorcy?

To ile zyskuje właściciel nieruchomości, zależy od jej wartości. Bank dokonuje w tym celu własnej wyceny, biorąc pod uwagę również wartość rynkową oraz możliwe wahania cen. Kwota, na jaką może zostać udzielony odwrócony kredyt hipoteczny nie będzie stanowić więcej niż połowa wartości nieruchomości. Dlaczego tak się dzieje? Otóż spłata będzie obejmowała nie tylko kwotę przyznanego kredytu, ale także naliczone odsetki oraz pozostałe koszty kredytowe.

Rozwiązanie to ma jednak swoje plusy. Czasami jest jedynym sposobem na uzyskanie dodatkowego dochodu. Odwrócony kredyt hipoteczny polecany jest osobom samotnym, niemającym spadkobierców. Kwotę kredytu można uzyskać w formie jednorazowej lub comiesięcznych rat. Procedura wypłat nie może trwać jednak dłużej niż do śmierci kredytobiorcy. Więcej informacji na temat kredytu odwróconego uzyskać można u ekspertów finansowych w portalu doradcy.co.pl

Zostaw komentarz