O dodatkach do rent i emerytur

O dodatkach do rent i emerytur

Wysokość emerytury czy renty dla osoby starszej jest niezwykle istotna. Jako że zazwyczaj jest to jedyne dla niej źródło utrzymania, nie jest obojętne, jaka kwota co miesiąc będzie jej przeznaczana. Z rentami i emeryturami wiążą się jednak jeszcze różnego rodzaju dodatki, które niejednokrotnie mogą być dużym ułatwieniem w funkcjonowaniu i planowaniu budżetu emeryta czy rencisty. Rok 2013, obfitujący w zmiany w dziedzinie emerytur, przewiduje także tendencje wzrostowe, jeśli idzie o dodatki do świadczeń emerytalno-rentowych – tłumaczy doradca finansowy Open Finance.

Zacznijmy od tych dodatków, których kwota zwiększyła się w znaczącym stopniu. Osoby, którym przyznawany jest dodatek pielęgnacyjny, przysługujący niezdolnym do samodzielnej egzystencji emerytom i rencistom lub wszystkim tym, którzy ukończyli 75 lat otrzymają o 30 zł więcej niż dotychczas. O nieco mniej, bo o 16,48 zł wzrośnie dodatek dla sieroty zupełnej. 13,15 zł to kwota, jaką doliczono do dodatku pielęgnacyjnego dla inwalidy wojennego, który nie jest zdolny do pracy oraz samodzielnej egzystencji. O niecałe 9 zł wzrośnie dodatek za tajne nauczanie, dodatek pielęgnacyjny, kombatancki, a także świadczenie pieniężne dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach wydobywania rud uranu i batalionach budowlanych oraz świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR. Niewielki wzrost zanotował natomiast dodatek kompensacyjny, gdzie kwota, o jaką się powiększył wynosi 1,31 zł. To, co trzeba przyznać i zauważyć to fakt, że kwota każdego z przyznawanych dodatków uległa zwiększeniu. Niestety, różnice we wzroście tych kwot są zasadnicze i z niektórych trudno się cieszyć, ponieważ są prawie niezauważalne.

Wyszukiwane frazy:, , ,

Zostaw komentarz