Kolejny podmiot na liście ostrzeżeń KNF

Kolejny podmiot na liście ostrzeżeń KNF

Obecnie wachlarz usług inwestycyjnych jest tak szeroki, że nie sposób nie trafić na podmiot, oferujący różne formy inwestowania, który nie do końca działa zgodnie z przyjętymi kanonami w segmencie usług finansowych.

Komisja Nadzoru Finansowego, czuwająca nad bezpieczeństwem, w oparciu o przepisy prawa na stronie internetowej publikuje ostrzeżenia publiczne, do których dostęp ma każdy z konsumentów. Na liście znaleźć można kilkadziesiąt podmiotów, względem których prowadzone są postępowania karne albo złożone zostały zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa m.in. w zakresie łamania prawa bankowego, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, ustawy o funduszach inwestycyjnych, o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu o spółkach publicznych, giełdach towarowych, ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, o pośrednictwie ubezpieczeniowym czy ustawy o usługach płatniczych. W oddzielnej zakładce publikowane są listy ostrzeżeń podmiotów zagranicznych.

Niedawno pod lupą KNF znalazła się firma eXbino.com. Pod marką tą inwestycje w opcje binarne sprzedawał podmiot zagraniczny. Oczywiście działania te nie miały zezwolenia KNF, zatem nijak prawa inwestora nie podlegały ochronie, nie były objęte gwarancjami państwowymi.

Serwis eXbino.com w Polsce funkcjonował od 7 lat. Inwestycje proponowane na stronie to instrumenty finansowe o wysokim stopniu ryzyka. Opcje binarne bowiem działają w ten sposób, że deklaruje się wybór między wzrostem a spadkiem kursu określonych aktywów w krótkim czasie (zwykle kilka minut). Wytypowanie kierunku zmian kursowych powoduje zysk, a błąd stratę. Z uwagi na brak odpowiedniej wiedzy inwestorów, ryzyko inwestowanie w opcje binarne można porównać do gry hazardowej.

Rzecz jasna na liście ostrzeżeń mogą znaleźć się także podmioty, wobec których postępowanie zostało umorzone lub zakończone w inny sposób, nie znajdując znamion przestępstwa. Wśród podmiotów na liście można doszukać się BM Alior Banku czy DM PEKAO SA ale wyłącznie z racji ryzyka, z jakim wiąże się kilka produktów. Jeśli klienci są skłonni ryzykować, nie ma przeszkód. Jednak przy takich operacjach warto zachować ostrożność. Więcej informacji na temat podmiotów wpisanych na listę ostrzeżeń publicznych znaleźć można na stronie emaklerzy.pl.

Zostaw komentarz