Kim jest beneficjent?

Kim jest beneficjent?

Z zagadnieniami bankowości i finansów wiąże się bezpośrednio wiele szczegółowych pojęć. Niektóre z nich, takie na przykład jak kredyt czy lokata są znane większości z nas, a przynajmniej słyszeliśmy o nich w swoim życiu. Istnieją i takie, które jednak niewiele nam wyjaśniają. Warto je poznać, bo kiedyś mogą nam się przydać.

Jednym z takich pojęć jest beneficjent. Mianem tym określa się podmiot, najczęściej osobę fizyczną lub prawną, która czerpie zyski z tytułu jakieś transakcji, na przykład finansowej. Chodzi tutaj o przyznanie kredytu albo pożyczki, te sytuacje są bowiem najbardziej powszechne. Kiedy bank decyduje się na przekazanie nam określonej kwoty pieniędzy, to my, pobierając je, stajemy się właśnie beneficjentami. Mamy bowiem oficjalne prawo do czerpania korzyści finansowych z tego tytułu.

Oczywiście, nie oznacza to, że nie mamy również żadnych zobowiązań. Wręcz przeciwnie, podpisując umowę z bankiem zobowiązujemy się, że w ściśle określonym czasie zwrócimy nie tylko realnie pożyczoną kwotę, ale również i odsetki, które stanowią podstawowy dochód każdej instytucji finansowej.

Warto zaznaczyć również, że bycie beneficjentem nie oznacza tylko zaciągania kredytów lub pożyczek (sprawdź nowe oferty kredytów i pożyczek bankowych na stronie informacjakredytowa.com). Czasami zdarzają się sytuacje, w których zmuszeni jesteśmy do skorzystania z pomocy osoby trzeciej. Bank wymaga na przykład ustanowienia tak zwanego poręczyciela, który spłaci nasze długi wtedy, gdy nie będziemy w stanie zrobić tego samodzielnie. Wówczas poręczyciel działa na rzecz beneficjenta.

Jeszcze jedynym przykładem jest sytuacja, w której ktoś dokonuje przelewu określonej kwoty na nasze konto. Wtedy również występujemy jako beneficjent, który otrzymuje pieniądze.

Zostaw komentarz