Ile kosztuje leasing samochodowy?

Ile kosztuje leasing samochodowy?

Przedsiębiorcy stosunkowo szybko przekonali się do leasingu, jako formy finansowania zakupów firmowych, głównie samochodów. Po pierwsze jest korzystny ze względów podatkowych, po drugie łatwo dostępny i nie wymagający wielu formalności. Czy jest również tani?

O znaczeniu leasingu świadczą statystyki. W 2016 roku taka forma finansowania była częściej wybierana niż bankowe kredyty inwestycyjne. W pierwszym półroczu tego roku umowy leasingowe zawierane były siedmiokrotnie częściej, opiewały na kwotę łącznie 27,3 miliarda zł, a bankowe produkty na 4,6 miliarda zł. Polski Związek leasingu zestawił rozwój branży za rok 2016. Polacy najczęściej w leasing brali pojazdy samochodowe osobowe i dostawcze (44,3%), pojazdy ciężarowe (27,3%), urządzenia i maszyny (26,7%0 ale również sprzęt biurowy i nieruchomości. Rok 2017 jest kolejnym w krótkiej historii leasingu okresem z dwucyfrowym tempem wzrostu branży. Aż 11,6% wzrosły aktywa finansowane leasingiem.

W gronie klientów firm leasingowych (sprawdź największe firmy leasingowe w Polsce na investto.pl) najczęściej spotkać można małych i średnich przedsiębiorców – co trzeci z nich korzysta z takich rozwiązań. Najwyraźniej leasing się im opłaca. Jakie koszty trzeba pokryć w związku z leasingiem samochodowym?

Głównie wymagana jest opłata początkowa, która jednak zwykle stanowi nawet 1% wartości pojazdu. Pobierana jest opłata za rozpatrzenie wniosku, choć leasingodawcy sukcesywnie odstępują od pobierania tych opłat. W ratach miesięcznych wraz z kapitałem spłacane są odsetki. Kwestią ich wysokości warto się zainteresować przed wyborem firmy leasingowej. Nie są duże, ale ostatecznie można na dobrej ofercie sporo zaoszczędzić. Leasingobiorca zobowiązany jest do opłacenia poza obowiązkowym ubezpieczeniem OC także autocasco. Dla nowego auta taki pakiet ubezpieczeń to koszt od 2 do 4 tysięcy zł rocznie. Po spłacie ustalonego harmonogramem kapitału i odsetek możliwy jest wykup przedmiotu leasingu (nie jest obligatoryjny). Cena takiego wykupu to często kilka procent wartości samochodu. Warto liczyć się także z kosztami przeglądów i napraw. Zwykle wymagane są części oryginalne. Wszelkie tego typu zapisy powinny znajdować się w umowie leasingowej.

Warto zaznaczyć, że leasingobiorca ma prawo wyboru, czy ubezpieczeniem zajmuje się leasingodawca, czy znajduje atrakcyjne polisy, spełniające wymagania umowne samodzielnie. Najczęściej leasing trwa 5 lat. W zależności od formy leasingu przysługują leasingobiorcy różne prawa, ale i obowiązki. Im dłuższy okres spłaty tym raty miesięczne będą niższe, ale koszty w rezultacie będą większe. Kwestia przeliczenia i decyzji leasingobiorcy pozostaje więc czas trwania umowy. Należy zastanowić się również, nad wysokością opłaty początkowej, jaką zdecydujemy się zapłacić. Im wyższa, tym mniejsze odsetki i kapitał do spłaty w czasie trwania umowy.

Zostaw komentarz