Czy można uzyskać kredyt bez etatu?

Czy można uzyskać kredyt bez etatu?

Chociaż do niedawna banki przyznawały dodatkowe pieniądze głównie osobom pracującym na etat, obecnie instytucje bankowe stały się bardziej elastyczne. Ze względu na trudną sytuację na rynku pracy, na kredyt mają szansę również osoby, które nie pracują na podstawie stałej umowy. Banki bardziej przychylnie patrzą na osoby pracujące w oparciu o umowę o dzieło czy umowę-zlecenie.

Niezależnie od tego, jaki rodzaju umowy posiadamy, najważniejszym czynnikiem, który zdecyduje o tym, czy nasz wniosek kredytowy (tutaj możesz wypełnić wniosek do banku online) będzie rozpatrzony pozytywnie są zarobki. Każdy posiadany dochód będziemy zobowiązani odpowiednio udokumentować. Formalności będą zależeć od banku, w którym staramy się o kredyt. Czasami wystarczy zaświadczenie, w którym wykazujemy ile zarabiamy, niektóre instytucje będą wymagały od nas przedstawienia umów lub zeznań podatkowych.

Na etacie łatwiej

Oczywiście instytucje bankowe w dalszym ciągu przychylniej patrzą na osoby zatrudnione na etat. W tym wypadku kredytobiorca zazwyczaj musi przedstawić zaświadczenie o zatrudnieniu i uzyskiwanych dochodach lub umowę o pracę i wyciąg z konta. Jedynym wymogiem stawianym etatowcom jest staż pracy, otóż nie mogą pracować krócej niż trzy miesiące. Jeżeli posiadamy umowę o pracę na czas określony, trzeba pamiętać, że bank nie udzieli nam kredytu na dłuższy okres, niż czas jej obowiązywania.

Wolne zawody

Osoby, które prowadzą własną praktykę, chodzi tu między innymi o lekarzy, architektów, prawników czy adwokatów, mogą zaciągnąć pożyczkę pod warunkiem, że przedstawią w banku zaświadczenie swoich kwalifikacji tj. dyplom dający prawo do wykonywania zawodu. Kolejny dokument, jaki należy przedstawić to zaświadczenie o dochodach, zazwyczaj bank wymaga od takiej osoby wyciągu z konta bankowego. Otrzymanie kredytu przez osobę, która nie jest zatrudniona na etacie jest możliwe i banki stają się bardziej otwarte na tego typu klientów. Chociaż osoby pracujące na postawie umowy na czas nieokreślonych są najpewniejszymi klientami, pojawia się coraz więcej ofert, które są bardziej elastyczne.

Kredyt a umowa-zlecenie i o dzieło

Osoby zatrudnione na podstawie umowy o dzieło czy umowy-zlecenie niestety muszą spodziewać się większej ilości formalności. Procedury są dłuższe i bardziej skomplikowane. W ty wypadku wnioskodawca musi udowodnić, że ma stabilną sytuację finansową, czyli stałe dochody. Banki wymagają przeważnie od 6 do 12 powtarzających się miesięcznych umów lub jedną, która obowiązywała co najmniej rok. Bardzo często wymagane jest także zaświadczenie od pracodawcy, który ma poświadczyć wysokość zarobków.

Zostaw komentarz