Czego wymagają od nas fundusze emerytalne?

Czego wymagają od nas fundusze emerytalne?

Przynależność do OFE daje nam sporo możliwości w kwestii zarządzania swoimi pieniędzmi. Możemy sprawdzać stan naszego konta czy też decydować o losie pieniędzy po naszej śmierci. Jednak fundusze emerytalne oferują nam nie tylko przywileje, ale też stawiają pewne wymagania, które jako ich członkowie musimy spełnić.

Nasze obowiązki wobec OFE nie są skomplikowane. Właściwie ograniczają się do zasady wzajemnej wymiany informacji. Oznacza to tyle, że skoro sami chcemy być informowani na bieżąco np. o stanie naszego konta, tak też i my musimy dawać znać funduszowi, jeśli coś istotnego w naszym życiu się zmienia. Tak więc jeśli zmianie ulega nasze dotychczasowe nazwisko lub też mamy przyjemność przeprowadzić się z jednego mieszkania do drugiego, co automatycznie skutkuje zmianą adresu, musimy poinformować o tych transformacjach nasz fundusz emerytalny. Inne obowiązki wynikają z możliwości podania nazwisk osób, którym po naszej śmierci chcemy przekazać środki finansowe. Jeśli dane osobowe takiego człowieka się zmieniają, również musimy to zaznaczyć w funduszu.
W przypadku gdy jesteśmy w związku małżeńskim, zobowiązani jesteśmy do określenia naszych relacji z drugą połówką na polu majątkowym. Ten obowiązek dotyczy zarówno tych, którzy umowę z funduszem podpisują już jako małżonkowie, jak i tych, którzy związek małżeński zawierają już po przystąpieniu do OFE. Ostatni z obowiązków związany jest ze zmianą samego funduszu na inny. Jeśli dochodzi do takiej sytuacji, dotychczasowemu funduszowi należy się pisemna informacja.

Jak widać, obowiązki klienta wobec OFE nie są zbyt liczne. Nie są też abstrakcyjne czy niedorzeczne, dotyczą podstawowych zmian, które sygnalizować trzeba nam także w innych instytucjach. Więcej na temat funduszy emerytalnych znaleźć można na stronie polisolokaty.pl

Zostaw komentarz