Co z wcześniejszymi emeryturami?

Co z wcześniejszymi emeryturami?

Wcześniejsze emerytury dla wielu osób były do tej pory bardzo korzystnym rozwiązaniem. Jednak jak wiemy, rok 2013 obfituje w zmiany w tym zakresie, dlatego też możemy się zastanawiać, czy będą one dotyczyły każdej ważniejszej kwestii. Dlatego warto odpowiedzieć sobie na pytanie, jak wygląda sprawa z przechodzeniem na emeryturę częściową i czy w ogóle będzie to jeszcze możliwe.

Dokonane w systemie emerytalnym zmiany nie są aż tak drastyczne, by całkowicie zlikwidować wcześniejsze emerytury. Kobiety, które skończyły 62 lata i które przez 35 lat opłacały potrzebne składki, mogą skorzystać z opcji przejścia na emeryturę częściową. W przypadku mężczyzn okres składkowy musi wynosić lat 40, natomiast 65 lat to ta granica wieku, która w ogóle umożliwia staranie się o ten rodzaj świadczeń emerytalnych.

Wiemy już, komu przysługują emerytury częściowe, pora więc sprawdzić, jakiej kwocie mówimy. Sama nazwa wskazuje, że ta emerytura stanowi część, a dokładnie połowę emerytury powszechnej. Jej wysokość nie będzie zależna od kwoty uzyskiwanej z tytułu zatrudnienia, ani też nie będzie odpowiednikiem najniższej przyznawanej emerytury. Będzie natomiast podlegać waloryzacji. Przejście na wcześniejszą emeryturę nie będzie jednoznaczne zamknięciem przewodu umożliwiającego otrzymanie pełnej, powszechnej emerytury. Po osiągnięciu wieku emerytalnego zainteresowany takim rozwiązaniem będzie mógł otrzymywać inny rodzaj świadczenia. Co więcej, składki, jakie do tej pory znalazły się na jego koncie w ZUS do czasu spełnienia warunku związanego z wiekiem, będą podlegać waloryzacji. Negatywna strona tego rozwiązania jest taka, że emerytura pełna będzie musiała zostać pomniejszona o kwotę emerytury częściowej. Mimo wszystko dla niektórych może być to jedyne wyjście z sytuacji, dlatego też samo istnienie możliwości korzystania z wcześniejszej emerytury jest dobrym rozwiązaniem. Więcej na temat przyszłych emerytów można dowiedzieć się na spotkaniu u doradców finansowych Open Finance.

Zostaw komentarz