Całkowity koszt kredytu

Całkowity koszt kredytu

Zanim podejmiemy ostateczną decyzję dotyczącą wyboru kredytu hipotecznego zwykle dużą wagę przykładamy do kalkulacji i przeliczenia, jakie dodatkowe koszty będziemy musieli ponieść. Przez cały okres spłaty regulować należy ustalone odsetki; to wie każdy. Jednak jakie dodatkowe opłaty musimy ponosić w związku ze spłatą, a początkowo i przyznaniem takiego kredytu?

Całkowity koszt kredytu

Wszelkie opłaty konieczne do zapłaty przez kredytobiorcę wraz z wyliczonymi odsetkami stanowią całkowity koszt kredytu. Chodzi tutaj w szczególności o prowizje, znane kredytodawcy podatki i marże czy koszty dodatkowych usług związanych np. z ubezpieczeniem i inne niezbędne do uzyskania kredytu. Definicja całkowitego kosztu kredytu zawarta jest w art. 5 pkt 6 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Warto podkreślić, że rzeczywista stopa oprocentowania winna być wyraźnie zawarta w spotach reklamowych, a w szczególności w umowie kredytowej. Niestety banki, a zwłaszcza parabanki, kuszą niskim oprocentowaniem, co nijak ma się do rzeczywistości.

W ustawie wymienione są także koszty nie mające wpływu i nie wliczane do całkowitego kosztu kredytu. Są to m. In. koszty związane z prowadzeniem rachunku z którego wykuje się przelewy na spłatę rat kredytu, koszty i opłaty za ww. przelewy, koszty ustanowienia zabezpieczenia, produktów nieobowiązkowych (np. plany systematycznego oszczędzania czy dodatkowego, nieobowiązkowego pakietu ubezpieczeniowego), w przypadku zmiany kursów walut koszty będące tego skutkiem nie są także wliczane do kosztów całkowitych kredytu, podobnie jak opłaty wynikające z kosztów windykacyjnych.

Decydując się na konkretny produkt warto wybierać świadomie taką ofertę, która w całkowitym rozrachunku jest dla nas najkorzystniejsza. Nie patrzmy jedynie na oprocentowanie, prowizje i marże, ale całość opłat, które musimy ponieść przed i w trakcie realizacji umowy kredytowej. Przydatne mogą być fachowe porady doradców kredytowych na doradcakredytowy.com.pl, ale i proste kalkulatory kredytowe dostępne na sprawdzonych stronach tematycznych w sieci. Pozwoli to oszacować, ile de facto będziemy musieli spłacić bankowi. Wtedy decyzja powinna być prostsza.

Zostaw komentarz