Tag: Lokaty bankowe

Co to są dewizy?

Pojęcie dewizy jest ściśle powiązane z bankowością i finansami. Mianem tym określa się wszystkie papiery wartościowe, a także inne dokumenty, które mogą pełnić funkcję środka płatniczego. W praktyce więc …

Negocjacje warunków lokaty – zrób przelew

Mimo, że lokaty są jednym z bezpieczniejszych produktów oszczędnościowych zwykle rezygnujemy z nich z uwagi na niskie obecnie oprocentowanie lokat. Istnieje jednak prosta metoda, na negocjowanie warunków lokaty w …